Til innhold

Hva er Universell Utforming?

Nøkkelen til digital inkludering

I denne artikkelen vil vi ta for oss hvordan du med enkle grep og riktige verktøy kan universelt utforme nettsiden din.

En kvinne sliter med å lese skjermen til en laptop

Video: Universell utforming av IKT

Hva sier reglene rundt universell utforming av nettsider?

Gjelder dette deg?

Hvem skal vi tenke på når vi snakker om universell utforming?

4 prinsipper for universell utforming

På øverste nivå er retningslinjene og suksesskriteriene organisert rundt fire prinsipper som er nødvendig for at alle skal kunne bruke nettsiden din.

En illustrasjon av WCAG illustrasjon med retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Mulig å oppfatte, betjene, robust og forståelig

Retningslinjer for tilgjengelig innhold.

Mulig å oppfatte

Det at nettsiden din må være mulig å oppfatte handler om å gi brukerne dine flere muligheter til å kunne forstå innholdet på nettsiden din: de må kunne se, høre og røre nettsiden din.

En illustrasjon av hvordan man gjør en nettside mulig å oppfatte visuelt, sanselig og gjennom lyd

Nettsiden din må være mulig å oppfatte.

Mulig å betjene / bruke

Det at nettsiden din må være mulig å betjene eller bruke betyr at nettsiden må gi brukerne dine flere muligheter til å bruke andre medier, som for eksempel punktskrift, tastatur, lyd osv.

En illustrasjon av hvordan en nettside skal være mulig å bruke gjennom andre medier som for eksempel punktskrift og lyd

Nettsiden din må være mulig å bruke / betjene.

Mulig å forstå

Det at nettsiden din må være mulig å forstå handler om å bruke riktig språk og teknologi som ikke er for vanskelig å forstå og lett å bruke.

En illustrasjon av hvordan en nettside skal være mulig å forstå gjennom språk og teknologi

Nettsiden din må være mulig å forstå.

Robust

Det at nettsiden din må være robust handler om at nettsiden din må være kompatibel med en rekke ulike nettlesere, enheter (mobiler, nettbrett, desktoper), og andre måter å bruke nettsiden din på, som for eksempel punktskrift, skjermlesere, og stemme-assistenter.

En illustrasjon av hvordan en nettside skal være mulig å bruke med ulike nettlesere, enheter og hjelpemidler som punktskrift og stemme-assistenter

Nettsiden din må være robust.

En mann leser braille

Foto: Pexels

Hvorfor er det så viktig å ha fokus på universell utforming?

Universell utforming og SEO går hånd i hånd

Tre kuber stilt ved siden av hverandre som staver SEO

Foto: Pexels

Oversikt over roller i et webprosjekt som må tenke på universell utforming

Alle har et ansvar for at nettsiden er universelt utformet.

Hvem må forholde seg til universell utforming?

Hvem har ansvaret for å fikse universell utforming?

4 prinsipper, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier

Skjermbilde fra Difi som viser prinsipper, retningslinjer og suksesskriterier som må en nettside må forholde seg til

De vanligste og viktigste feilene man gjør med universell utforming

En kort oppskrift for universell utforming

 Kort forklart må du ha riktig innhold, design og kode for å ha en universelt utformet nettside.

Du kan bli straffet med sanksjoner!

Krav om tilgjengelighetserklæring

Video om tilgjengelighetserklæring

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om oss og hva vi gjør.