Til innhold

Kunder og leveranser

Nettsidene til Samfunnsviterne vises på en laptop

Nettsider til Samfunnsviterne utviklet av ItumX. Foto Michał Parzuchowski for Unsplash / ItumX

Noen av våre betydningsfulle kunder

Peter Bjursten fra ItumX

Foto Arild Brun Kjeldaas

Nettsidene til ENRX vises på en laptop

Foto James McKinven for Unsplash / Itum X

Nettsidene til Eika vises på en laptop og en mobil

Nettsider til Eika utviklet av ItumX. Foto Freepik / ItumX

Bransjeekspertise fra bank og finans

Nettsidene til Tomra vises på en laptop og en mobil

Nettsider til Tomra utviklet av ItumX. Foto Freepik / ItumX

Bransjeekspertise fra industri

Vi investerer i kundene våre

Vi er en langsiktig samarbeidspartner, og opptatt av at partnerskapet skal gå begge veier. Vi synes derfor det er både rett og rimelig at også vi investerer tid og ressurser i det arbeidet vi gjør sammen. Så det gjør vi, og føler oss privilegerte som får være med å løfte blikket og tenke lange tanker sammen med kundene våre.

Cecilie Hogstad fra Samfunnsviterne

« Det beste med samarbeidet har vært den forståelsen dere har for hvem vi er, hvilke utfordringer vi skal løse, og at dere satser på flere kompetanseområder som utfyller hverandre veldig bra. »

- Cecilie Hogstad, Info- og markedssjef i Samfunnsviterne.

Ta gjerne kontakt med oss

Ta gjerne kontakt for å få å vite mer om hvordan vi jobber med kundene våre.