Til innhold

Våre tjenester

Vi erfarer at de beste kundeopplevelsene skapes når vi kombinerer ulike fagdisipliner.

Ådne Berget fra ItumX

Foto Tor Lindseth

Dette er vi gode på

Christoffer Farias fra ItumX

Foto Tor Lindseth

Rune Veerasawmy fra ItumX holder en workshop med kunder

Foto ItumX

Nettsidene til Stressless vises på en laptop

Nettsider til Stressless utviklet av ItumX. Foto Anete Lūsiņa for Unsplash / ItumX

Dette lager vi

Morten Høiås fra ItumX

Vi bruker kunstig intelligens i tjenestene vi utvikler

Våre plattformleverandører har integrert kunstig intelligens i sine softwareprodukter. Vi bruker generativ AI som arbeidsverktøy, og vi integrerer kunstig intelligens (og generativ AI spesielt) i løsningene vi utvikler for kundene våre. Formålet er å løfte brukeropplevelsen, og å gjøre arbeidshverdagen enklere for webredaktøren.

Barbro Ternsten fra ItumX

Vi løser problemer knyttet til synlighet, salg, kundetilfredshet og effektivisering

Elsk problemet – ikke løsningen, er det noe som heter. Noe av det viktigste vi gjør sammen med kundene våre er å identifisere problemene, for deretter å utvikle løsningene. Vi jobber kreativt med ulike metoder for å avdekke de smertepunktene kundene opplever, og for å finne alternative løsninger.

Det vi løser av utfordringer for kundene dreier seg stort sett om å løfte salget, effektivisere digitale prosesser, bedre synligheten og å øke kundetilfredsheten.

Robert Sæther og Magnus Berge fra ItumX

Både du og vi skal ha kontroll på det vi gjør sammen

Vi går alltid metodisk til verks, og jobber planmessig gjennom hele leveransen. Vi ønsker også at du skal ha god oversikt og kontroll. Derfor etablerer vi alltid en styringsmodell som sikrer at både du og vi har kontroll, og at vi hele tiden er omforent om omfang og prioriteringer i leveransene. 

Ta gjerne kontakt med oss

Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe din virksomhet med? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat